PERFORMANS

PERFORMANS

source

Soldaki resim kirlenmiş ve sağdaki de temiz bir kolektörü göstermekte.

Resimler LightAir IonFlow 50 – SKY modeline ait ve Stockholm / İsveç'te ki bir okuldaki uygumadan çekilmiştir.

Havada bulunan küçük partiküller sağlık sorunlarında büyük risk teşkil ettiğinden, bunların etkin bir şekilde temizlenmesi de oldukça önem teşkil etmektedir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE GÖRE SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI
2007 yılında Stockholm'de Avrupa Solunum Kongresi (European Respiratory Society Congress) (ERS) yapılan bildiride şu an dünyada 1 milyara yakın kişinin kronik akciğer hastası olduğu ve 2020 yılına kadar bu hastalığın dünyada en büyük ölüm nedeni olacağı rapor edildi. Bu sayı içine tüberküloz, akciğer kanseri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı KOAH) artı astım gibi solunum yolu hastalıkları ve uyku apne hastalıkları ve ani bebek ölümü gibi kusurlu nefes yönetmeliği içeren ve ayrıca akciğer enfeksiyonları gibi tüm solunum yolu hastalıkları dahil edilmiştir. (Kaynak: DN)

EN BÜYÜK SORUMLU KÜÇÜK PARTİKÜLLERDİR
Küçük parçacıklar: 2,5 mikron (pm2,5) ve hatta 1 mikrondan daha küçük parçacıklar her solunum sırasında akciğere ve dolayısıyla kana karışarak solunum hastalıkları yanında kalp, damar hastalıklarına ve hatta farklı kanser tümerlerinin önemli bir nedeni olarak kabul edilir.

Farklı akciğer sorunları: değişik akciğer hastalıkları da solunum yolu ile akciğere ulaşan küçük parçacıkların neden olduğu hastalık türleridir. Son yıllarda alınan verilere göre solunum yolu ile alınan şu an için her ortamda oldukça fazla yoğunlukta bulunan fosil, yakıt gibi küçük parçacıkların neden oluğu astım ve alerjik reaksiyonların 10 -100 kat daha agresifleşerek çoğaldığı saptanmıştır. (konuyla ilgili raporları sitemizde görebilirsiniz)

Ultra küçük ve nano parçacıklar:
Son yıllardaki bilimsel verilere göre nerdeyse tüm sağlık sorunlarının sebebi havadaki ince, ultra küçük nano parçacıkların neden olduğudur. Ne yazık ki, şu an çoğu alerji kuruluşları bile bunun tam farkında değiller. Bu kuruluşlar alerji sorunlarının kaynağının küf ve polenler olduğu kanısındalar ki bu hem doğru hem de yanlıştır. Polen temizleme, elektrikli süpürgenin borusuna golf topu yerleştirmek gibi şeydir. Polenler oldukça büyük parçacıklardır ve parçalanıp ufak parçacıklar haline geldiklerinde alerjiye neden olan alerjenlere ve protein/albüminlere ayrışarak daha fazla tehlikeli olurlar.

Küften kaynaklanan sağlık sorunları: Sağlık sorununa neden olan küfler genelde büyük parçalı küflerden kaynaklanmıyor. Yapılan son 4-5 yıllık bilimsel çalışmalarda kanıtlandı ki, küfler sürekli olarak parçalanarak içeriğinde doğada en güçlü zehir olarak bilinen mikotoksinlerin oluştuğu büyük oranlarda ultra küçük nano parçacıklara ayrışıyor. En büyük küf kaynaklığı hastalığın nedenleri bu mikotoksin parçacıklardır.

Dolayısıyla havada "uçar" durumda ve uzun zaman havada kalabilen, her yerde ve yoğunlukta olan bu nano küçük parçacıklar diğer alerjen maddelerin bileşimiyle birlikte çoğu sağlık sorunlarının nedeni olarak ispatlanmıştır. Bu nano küçük parçacıkların havadan mümkün olduğu kadar temizlenmesi sağlığımıza da pozitif bir etki sağlayacaktır. Bu amaç için kullanacağımız cihazların kirli hava koşullarında sürekli çalıştırılmasında yarar vardır.
Kaynaklar:

 GSF,

 EPA,

 CEPA,

 American Lung Association,

 American Heart Association,

Science Daily

source

Ultra küçük parçacıklar

LightAir yapılan test sonucuna göre ufak parçacıkları temizlemede en etkin cihaz olduğu raporla ispatlanmıştır.

Test iyonlaşma ve hava kalitesi konusunda uzmanlaşmış Finlandiya VTT Teknik Araştırma Merkezi ( Finnish VTT Technical Research Center of Finland) tarafından üçüncü kişiler tarafından siparişle yaptırılmış bir testtir.

raporu okumak için BURAYA basınız

source

2006 Oksijen Ödülü

LightAir IonFlow 50, 2006 OXYGEN AWARD ödülüne hava kalitesinde en yenilikçi ürün ve teknoloji adayı gösterildi.
Bu uluslar arası ödül hava kalitesinin iyileşmesinde çaba sarf eden şirketleri, akademik kurumları ve şehirleri onure etmek ve tanıtmak için verilmekte.

 

Benchmark Test
İlişikteki Benmarch Testi
LightAir IonFlow 50 cihazlarının diğer çoğu hava temizleme cihazlarından daha etkin hava temizlediğini kanıtlamaktadır.

Test Eylül 2008 tarihinde İsveç resmi analiz kuruluşu olan SP Technical Research Institute tarafından yapılmıştır.

raporu okumak için BURAYA basınız

source

%99 temizlemiş hava!

İsveç Hükümeti resmi kuruluşu olan SP (the Technical Research Institute of Sweden) tarafından yapılan testlerde LightAir IonFlow 50 cihazlarının havada uçuşan tüm ufak parçacıkları (ebat 0,3-1.0 μm) sadece 5 saat içinde arıttığını ortaya koyuyor.

raporu okumak için BURAYA basınız

source

Ozonsuz!

LightAir IonFlow 50 herhalde hava temizlemek için ozon üretmeden ama buna rağmen çok etkili olan tek iyonize hava temizleyicisidir.

Test iyonlaşma ve hava kalitesi konusunda uzmanlaşmış Finlandiya VTT Teknik Araştırma Merkezi ( Finnish VTT Technical Research Center of Finland) tarafından üçüncü kişiler tarafından siparişle yaptırılmış bir testtir.

raporu okumak için BURAYA basınız

 

HAVA TEMİZLEYİCİLERDE GEÇERLİ STANDARTLAR
Bilimsel yaklaşımlardaki değişkenlikler
Kapalı ortamdaki hava kirliliğini veya hava temizleyicinin performansını tespit etmek için havada bulunan partikülleri saymanın en doğru olduğu kabul edilirdi, ki bugün bile hala en önemli tespit yöntemidir, fakat havada biriken partikül kitlesinin hesaplanması da oldukça önemli kabul edilirdi.

Son zamanlarda bilim, hava yüzeyinde konsantre bulunan partikül yoğunluğu ölçümlerinin partikül sayısıyla olan ilişkilendirmede daha iyi netice verdiği gözlemlenmiştir.

Normal olarak kapalı mekanda bulunan tüm parçacıkların %99'u 0,3 mikrondan daha küçük olduğu ve bu büyüklükteki parçacıkların yoğunluğu bulunmadığından kitle yoğunlu hesaplamasının pek de gerçekçi olmadığı anlaşılmasından dolayı bilimdeki bu anlayış değişikliğini de anlamış oluyoruz.

Partikül üretimi
Standartlara uygun testlerle yapılan araştırmalara göre, suni üretilen parçacıkların da sigara dumanı, dizel emisyonları veya mum ışığı gibi bazı kimyasallarla karışımında aerosollere dönüştüğü saptanmıştır. Yani farklı partikül ebatları, kapalı ortamlarda farklı partiküllerle birleştiğinde ebat değişikliğine uğrarlar. Bu da parçacıkların ölçümler için daha avantajlı ebatlarına ulaşılmasını sağlar.

Parçacık sayımında partiküllerin içeriği tamamen önemsizdir. Önemli olan parçacıkların ebadıdır. Sigara dumanı ortalama olarak 3000 farklı madde içermekte ve kapalı mekanlarda normal olarak milyonlarca farklı maddelerin parçacık olarak uçuştuğu bir gerçektir.

Farklı ebatlardaki partiküllerin sayımı
Partikül sayımında kullanılan tüm farklı yöntemler, havada bulunan partikül yoğunluğunu azaltmak ve farklı ebatlardaki ki buna virüs, bakteri, alejenler, mantarlar, küf v.s dahil, canlı partiküllerin temizlenmesindeki başarıyı ölçmek içindir.

Sağlığımız için zararlı partiküller 2,5 mikron ve daha da zararlısı 1 mikron altı partiküllerdir. Kapalı mekanlarda bulunan partiküllerin %99 ebadı 0,3 mikrondan altı partiküllerdir. Onun için hava temizlemede kullanacağımız hava temizleme cihazlarının bu ebatlardaki ufak nano parçacıkları temizleyebilme performansının test edilmesi oldukça önem taşır.

Bu ebatlardan büyük olan diğer büyük parçacıklar zaten ya toz olarak yüzeylere düşüyor, ya kendi vücudumuzun savunma sistemleri tarafından elimine ediliyor, ya da havalandırma veya elektrikli süpürgeler tarafından emiliyor.

Test koşulları ve test cihazları
Test edilecek hava temizleme cihazı mekanın ortasında ve yerden 1 metre yükseklikte bulunmalı. Odanın köşesine de çok düşük debiyle çalışan bir havalandırma yerleştirin veya kapı pencere açıp kapatarak veya da evde kişilerin yapması gerekli normal yürüme, hareket etme gibi aktivitelerle gerçekçi bir ortam yaratınız.

Ciddi bir test için 0.007 mikrondan 2,5 mikron aralıklarında partikül sayımlarını ayrı ayrı yapabilecek test cihazları gereklidir.Bu tür ekipmanlar oldukça pahalı olduğundan bu tür testleri konusunda uzman, bağımsız ve saygın test merkezlerinde yaptırmakta yarar vardır.

LIGHTAIR IONFLOW TEKNOLOJİSİ
IonFlow, innovative negatif iyon salgılama teknolojisi ile sürekli ve etkili bir şekilde kapalı mekanlarda havada uçuşan en küçük (ultra, nano) partikülleri temizleyerek büyük ölçüde azalmasını sağlar. Bilimsel olarak ta sağlığımızı olumsuz olarak etkileyen, astım v.b.g. hastalıklardan dolayı yaşam kalitemizi olumsuz olarak etkileyen ve hatta çoğu erken ölümlere bile sebep olan bu nano parçacıklardır. En önemlisi LightAir havanızı temizlerken diğer ürünler gibi hiçbir şekilde ozon salgılamıyor, hiçbir sarf malzemesi bulunmuyor, oldukça düşük enerji sarfiyatı var (7 W) ve oldukça sessiz (5 dB)

NEGATİF İYON – POSTİF SONUÇ
Fransiz fizikçi J Bricard elektrikle havadaki mikro kirliliğin (parçacıkların) arasındaki ilişkiyi 1950'li yıllarda çözmüştü. J. Bricard'ın fizik kuralına göre bu ilişki oldukça basitti; hava da ne kadar az negatif iyon varsa, hava o kadar kirli ve ne kadar çok negatif iyon varsa hava o kadar temiz demekti. LightAir hava temizlemenin yanı sıra içinde bulunduğunuz mekana yoğun bir şekilde negatif iyon yüklemekte. Negatif iyonun genel sağlığa verdiği yararlar çoğu bilimsel araştırmalar tarafından da ispatlanmış bulunmakta.

EKONOMİK & ÇEVRE DOSTU – Filtre değiştirme yok!

Çoğu hava temizleme cihazında kullanılan filtreler yerine LightAir alüminyum kolektörle hava kirliliklerini üzerine çekiyor. Böylelikle her yıl değiştirmek için filtre gibi sarf malzemesi almanıza gerek kalmıyor. İşlevliğini kaybetmeyen ve iyi kalite bir hava temizleme cihazlarının yıllık filtre sarf malzeme fiyatı takribi 300-400 Euro arasında değişiyor. LightAir hava temizleme cihazında yapman gereken ise, kirlendiği zaman alüminyum kolektörü elde ve deterjanla sıcak su ile yıkamak olacaktır. Kolektörü sakın bulaşık makinesinde yıkamayın.
Filtreli cihazlarda filtrenin kısa zamanlarda tıkanacağından dolayı (bu bulunduğunuz ortamla da ilgilidir) filtre temizleme etkinliğini kaybedebilecek ve bu da havanızı negatif olarak etkileyecektir. Yapılan tüm araştırmalar, bu tür filtreli hava temizleme cihazlarını kullananların ancak %16'sı, üreticinin önerdiği filtre değiştirme süreleri dikkate alıyor ve geri kalan %84 ise bu süreleri çok uzun süreler aştığı gibi hiç değiştirmeyenler de bu oranın yarısından fazlasını kapsamakta.

LightAir IonFlow 50 Style

EKONOMİK & ÇEVRE DOSTU – ENERJİ TASSARUFLU
LightAir aynı zamanda enerji dostu bir cihazdır. Sadece 7 W enerji tüketmekte. Filtreli cihazlarda havanın cihaza sirküle etmesini sağlamak için bir ventilasyona gerek duyulduğundan genelde 40 -120 W arası enerji tüketimine gerek duyarlar.

Sayfayı Yazdır Word'e Aktar